اثبات بی کلام

اثبات بدون كلام  :  

 

 

 

 

   

  

 

دو حالت خاص :  

 

 

 

منبع:انجن ریاضی دانان جوان

[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 20:16 ] [ ریاضی ]
[ ]:: موضوعات مرتبط: مطالب زیبای ریاضی

[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 20:8 ] [ ریاضی ]
[ ]

انیمیشنی که روشی برای تقریب عدد پی ، ارائه می کند .

 

دایره‌ای به شعاع ۱ واحد در نظر بگیرید . همان طور که در شکل زیر می‌بینیم مساحت چند ضلعی‌های منتظم محاط در این دایره با افزایش تعداد ضلع‌ها به سمت مساحت دایره که همانا عدد پی می‌باشد ، نزدیک و نزدیک تر می‌شوند .

ریاضی سرا            www.riazisara.ir

 منبع:ریاضی علم برتر

[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 20:6 ] [ ریاضی ]
[ ]

موسيقی می‌تواند روح را برانگيزد يا آرام ‌سازد؛
نقاشی می‌ تواند چشم‌نواز باشد؛شعر می‌تواند عواطف را تحريك كند؛
فلسفه می‌تواند ذهن را قانع و راضی سازد؛
مهندسی می‌تواند زندگی مادی آدمی را بهبود بخشد؛
اما رياضيات همه اين ارزشها را با هم عرضه می‌كند.
[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 20:5 ] [ ریاضی ]
[ ]

موسيقی می‌تواند روح را برانگيزد يا آرام ‌سازد؛
نقاشی می‌ تواند چشم‌نواز باشد؛شعر می‌تواند عواطف را تحريك كند؛
فلسفه می‌تواند ذهن را قانع و راضی سازد؛
مهندسی می‌تواند زندگی مادی آدمی را بهبود بخشد؛
اما رياضيات همه اين ارزشها را با هم عرضه می‌كند.
[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 20:5 ] [ ریاضی ]
[ ]

لطیفه ریاضی

معلم ریاضی از دانش آموز پرسید :‹‹اگر مادرت به تو بگوید نصف پرتقال را می خواهی یا هشت شانزدهم ، کدامش را انتخاب می کنی ؟›› دانش آموز پاسخ داد:‹‹ نصف پرتقال را !›› معلم گفت:‹‹ مگر نمی دانی نصف پرتقال با هشت شانزدهم پرتقال یکی است؟››

 

دانش آموز جواب داد :‹‹ چرا آقا ! می دانیم ، ولی پرتقالی که شانزده تکه شده باشد ، قابل خوردن نیست.››

برگرفته شده از سایت ریاضی دانان

[ دوشنبه سوم آذر 1393 ] [ 20:2 ] [ ریاضی ]
[ ]